Hur är det att jobba hos oss på Primula?

Vi är ett litet team, ca 20 medarbetare totalt, men alla jobbar ju inte samtidigt. Det är 4-5 st som börjar klockan 07.00 och jobbar till 16.00. Vi samlas i hemtjänstlokalen vid 06.45 för att prata ihop oss varje dag och tar en kopp kaffe om man känner för det. En bra stund för att uppdatera sig själv och sina arbetskamrater om det som har hänt och det som ska ske under dagen. Efter en kvart ungefär åker alla ut på sina uppdrag. Några tar våra fina bilar och kör till våra grannsocknar för att hjälpa våra kunder, andra stannar i Slite för att hjälpa våra kunder där.

Alla bryr sig om varandra och tänker på att hjälpa varandra om det skulle behövas. Alla har telefon med sig så att vi kan ringa varandra om olika frågor som uppstår och man känner att man vill rådgöra med någon. Det kan vara samtal till kollega, anhörig, sjuksköterska eller chef för att rådgöra hur uppkomna situationer ska lösas.

När man jobbar kväll börjar man klockan 15.30 och jobbar till klockan 22.00. Det är två personer som jobbar kväll i dagsläget. Om man har utfört det uppdrag man har och blir klar tidigare kan man få gå hem tidigare. Vi måste dock vara nåbara fram till klockan 22.00, vilket vi har löst på ett bra sätt.

Hos oss behöver man aldrig vara rädd för att ställa en dum fråga, vi månar om varandra och stöttar varandra.

Hur är det att arbeta i hemtjänsten?

Arbetet innebär att man har förmånen att möta andra människor som man annars troligen inte skulle mött. Man får möjlighet att höra andras livsöden, erfarenheter, upplevelser, tankar och önskemål. De flesta av våra kunder är äldre som har drabbats av sjukdom eller någon funktionsnedsättning som gör att de behöver hjälp med vissa saker. Hjälpen kan innebära personlig omvårdnad så som att hjälpa till med tandborstning, toalettbesök, ta fram frukost, diska, hålla snyggt och ta ut sopor, samt givetvis att prata med kunden. En del kunder får flera besök per dag, upp till sex gånger per dag. Vi hjälper till med att värma mat, diska, hålla rent, ta ut sopor, titta till för att prata, säga god morgon, säga god natt, överlämna läkemedel och mycket mer.

Vi utför även serviceinsatser när kunden beviljats hjälp av biståndshandläggare, så som att tvätta, städa, gå och handla. Ibland utför vi något som kallas ”social tid” och det innebär att en stund få ägna tiden bara till det som kunden själv vill.

Varje dag inträffar saker som innebär att beslut måste fattas och utmaningar måste lösas, var så säker. Det är en faktor som gör att arbetet är så stimulerande. Varje dag innebär möten med människor och oftast mycken tacksamhet och glädje.

Att jobba i ett privat hemtjänstföretag då?

Vi har avtal med Region Gotland och måste följa det, vi kontrolleras och granskas och får inte hitta på något eget. Vi är anslutna till Kommunal och har hängavtal/kollektivavtal, så klart. Jag, Anette Andersson, anser som arbetsgivare att det är väldigt viktigt att ha en god arbetsmiljö och go känsla i företaget så att alla trivs. Jag vill att alla ska uppleva arbetsglädje och yrkesstolthet, det är jätteviktigt.

Förutom hemtjänst kan vi som privat företag även utföra andra uppdrag där RUT-avdrag kan göras. Det kan vara städ, återkommande eller enstaka, flyttstäd, gräsklippning, rensa rabatter, skotta snö, räfsa löv eller annat som hör hus och trädgård till.

Nu hoppas jag att du har fått en bra uppfattning om hur det är att jobba hos oss och att du vill anmäla ditt intresse för att få arbeta tillsammans med oss. Gör detta genom att sända ett mejl till info@primula.nu

Välkommen att höra av dig.