Vi är ett privat hemtjänstföretag och vi jobbar på uppdrag av Region Gotland. Det måste alla göra enligt LOV, Lagen Om Valfrihet. När du jobbar hos oss behöver du aldrig vara orolig för delade turer eller dubbelpass, ej heller tvingande perioder av ledighet när det är dags för sommarsemester. Alla anställda, oavsett om du är tillsvidareanställd eller sk timmis får ta del av en friskvårdspeng vid egna initiativ av friskvård. Nästan alla medarbetare har individuella scheman utifrån egna önskemål och förutsättningar, beroende av hur det ser ut i livet just nu. Hos oss jobbar vi hela tiden för en god arbetsmiljö, en upplevd yrkesstolthet och arbetsglädje.

Det är viktigt att få ha kul på jobbet och att det finns trevliga saker att se fram emot. Vi har planeringsdagar, ibland med övernattning, vi har provat på zumba tillsammans, vi har haft en tredagars utbildning inom området demens och vi arrangerar lyft- och förflyttningsutbildning med en Durewallsinstruktör. Vi har givetvis en del egna trivselkvällar tillsammans och snart ska vi ha en vårutflykt där chefen, jag, ska hoppa fallskärm. När våra kunder fyller år uppmärksammar vi det med att ge en blomma, vi ordnar med både sommarfest och julfest för våra kunder och dessa är mycket uppskattade.

En god bekräftelse om att vi gör ett gott jobb kan vi se när vi tar del av den årliga undersökningen som Socialstyrelsen genomför i hela Sverige för att få reda på vad äldre tycker om sin hemtjänst. En del av resultaten redovisas på regionens sida där man väljer utförare av sin hemtjänst här på Gotland. Gå gärna in och titta på dessa.

På Primula bryr vi oss om varandra och tänker på att hjälpa varandra om det skulle behövas. Alla har en jobbtelefon med sig så att vi kan ringa varandra om olika frågor som uppstår och man känner att man vill rådgöra med någon. Det kan vara samtal till kollega, anhörig, sjuksköterska eller chef för att rådgöra hur uppkomna situationer ska lösas. Hos oss behöver man aldrig vara rädd för att ställa en dum fråga, vi månar om varandra och stöttar varandra.

Hur är det att arbeta i hemtjänsten?

Arbetet innebär att man har förmånen att möta andra människor som man annars troligen inte skulle mött. Man får möjlighet att höra andras livsöden, erfarenheter, upplevelser, tankar och önskemål. De flesta av våra kunder är äldre som har drabbats av sjukdom eller någon funktionsnedsättning som gör att de behöver hjälp med vissa saker. Hjälpen kan innebära personlig omvårdnad så som att hjälpa till med tandborstning, toalettbesök, ta fram frukost, diska, hålla snyggt och ta ut sopor, samt givetvis att prata med kunden. En del kunder får flera besök per dag, upp till sex gånger per dag. Vi hjälper till med att värma mat, diska, hålla rent, ta ut sopor, titta till för att prata, säga god morgon, säga god natt, överlämna läkemedel och mycket mer.

Vi utför även serviceinsatser när kunden beviljats hjälp av biståndshandläggare, så som att tvätta, städa, gå och handla. Ibland utför vi något som kallas ”social tid” och det innebär att en stund få ägna tiden bara till det som kunden själv vill. Vi ledsagar också vid behov till läkare, vårdcentral och frisör eller liknade om inte anhöriga har möjlighet till detta.

Varje dag inträffar saker som innebär att beslut måste fattas och utmaningar måste lösas, var så säker. Det är en faktor som gör att arbetet är så stimulerande. Varje dag innebär möten med människor och oftast mycken tacksamhet och glädje.

Jag, Anette Andersson, anser som arbetsgivare att det är väldigt viktigt att ha en god arbetsmiljö och go känsla i företaget så att alla trivs. Jag vill att alla ska uppleva arbetsglädje och yrkesstolthet, det är jätteviktigt.

Förutom hemtjänst kan vi som privat företag även utföra andra uppdrag där RUT-avdrag kan göras. Det kan vara städ, återkommande eller enstaka, flyttstäd, gräsklippning, rensa rabatter, skotta snö, räfsa löv eller annat som hör hus och trädgård till.

Nu hoppas jag att du har fått en bra uppfattning om hur det är att jobba hos oss och att du vill anmäla ditt intresse för att få arbeta tillsammans med oss. Gör detta genom att sända ett mejl till info@primula.nu

Varmt välkommen att höra av dig.