Kvalitetskonsult äldreomsorg

Jobbar du med äldreomsorg och vill ha hjälp att kvalitetssäkra ditt företag eller din arbetsplats? Önskar du hjälp och stöd med att starta upp kvalitetsarbete för dig själv och dina arbetsgrupper? Finns det behov av att hitta rutiner för att hålla igång påbörjat kvalitetsarbete? Kontakta mig, Anette Andersson!

Anlita mig som er konsult för ett bättre kvalitetsarbete i äldreomsorgen.

Arbetet kan läggas upp på flera olika sätt utifrån era behov och önskningar, men en bra start brukar vara att gå igenom de krav som finns på företaget, de rutiner och policys som finns för att få ett grepp om vad som eventuellt saknas eller behöver uppdateras. Vi gör ett uppstartsmöte tillsammans och lägger en plan för hur vi gemensamt går vidare.

Kvalitetsarbetet kan fokuseras på att upprätta rutinpärmar, att introducera arbetet i personalgrupper vid enstaka möten, eller som ett stöd i det kontinuerliga arbetet med kvalitet genom återkommande möten. Hur arbetet läggs upp bestämmer ni utifrån era behov och önskemål.

Hör av dig så bokar vi in ett första möte.

Hälsningar!
Anette Andersson, VD
0704-97 51 28
anette@primula.nu