Om företaget

Primula Hemtjänst & Städservice tog hösten 2015 över Eva Hanbergs hemtjänst på norra Gotland. Därmed kunde 18 personer fortsätta sin anställning och befintliga kunder garanterades fortsatt service med samma välbekanta personer som tidigare, men i ny regi.

För närvarande utför vi hemtjänst på uppdrag av Region Gotland i följande socknar på norra Gotland: Gothem, Slite, Othem, Boge, Tingstäde, Hellvi, Lärbro och Rute, men vi utökar gärna till fler socknar. Ring om intresse finns!

Hos oss arbetar för närvarande, (hösten 2018), 25 st. Alla har individuellt anpassade scheman, 5 st är sjukvikarier eller så kallade inhoppare. Vid rekrytering ser vi helst att man har undersköterskeutbildning, vårdbiträdesutbildning eller liknade, men vi ser även väldigt mycket till lämplighet för yrket.

Privata hushållsnära tjänster utförs över hela ön, vi har 6 st duktiga medarbetare som kan utföra de flesta RUT-uppdrag som efterfrågas.

Våra ledstjärnor är yrkesstolthet och arbetsglädje.

Bokslut och ekonomisk redovisning.

Anette Andersson

Anette Andersson heter jag som är vd för Primula Hemtjänst & Städservice. Jag har gedigen kunskap och lång erfarenhet av arbete inom äldreomsorg genom mina tidigare arbeten inom Region Gotland, både som tjänsteman och chef för särskilt boende, chef för hemtjänst samt som chef hos privata hemtjänstutförare, dessutom som undersköterska på äldreboende och i hemtjänsten.

Jag har även varit delaktig i införandet av LOV, (lagen om valfrihet), här på Gotland 2009, liksom i framtagandet av de kvalitetskrav som gäller för alla utförare av hemtjänst, oavsett om det är i regionens regi eller privat,  här på Gotland.

Som konsult har jag sett över och handlett ett kvalitetssäkringsarbete som påbörjats hos Hattstugan, ett demensboende på Gotland.

Förutom mina uppdrag inom offentlig förvaltning har jag, tillsammans med min sambo, byggt och drivit en boendeanläggning på Gotland. När vi kom dit 2002 var Björkhaga en omodern camping i stort behov av modernisering. Vi fick som arrendatorer vara delaktiga i den stora omvandlingen av campingen till en modern boendeanläggning, Björkhaga Strandby. Vi drev verksamheten som bestod av uthyrning, camping, boende, restaurang, pool och allt som hör en modern turistanläggning till. År 2011 lämnade vi över till nya operatörer. Dessa år innebar många nya erfarenheter och jag lärde mig väldigt mycket om vikten av att tänka ur kundens perspektiv.

Nu, år 2015, är det äntligen dags att få omsätta alla dessa kunskaper och erfarenheter i mitt nya företag, Primula Hemtjänst & Städservice.

– Jag gillar att arbeta med äldre och ser många möjligheter i hur jag kan förbättra och utveckla området hemtjänst. Mycket handlar om attityder och jag är helt säker på att det går att kombinera god kvalitet med arbetsglädje och yrkesstolthet.

– För mig är det viktigt att lyssna och att skapa goda relationer med kunden. Lika viktigt är goda relationer med anhöriga och att även de känner sig delaktiga. Både kund och anhörig ska känna sig trygga. Nöjda kunder ger arbetsglädje.

Jobba hos oss

Skulle du vilja jobba hos Primula Hemtjänst & Städservice? Hör av dig genom att skicka ett mail till info@primula.nu och berätta lite om dig själv. Även om vi inte har någon tjänst ledig för tillfället, är det ändå bra att känna till att du är intresserad den dagen vi behöver anställa fler.